Vloeibare argon voor verschillende industrieën

vloeibare-argon

Wat is argon gas en vloeibare argon?

Als je een producent bent van producten dan ben je argon gas vaak nodig om het product te kunnen maken. Vloeibare argon wordt in gasvorm gemaakt voor verschillende toepassingen. Argon is van oorsprong dus altijd vloeibaar. Vloeibare argon wordt door middel van een ringleiding als gas verspreid. Argon gas is een inert gas, dat houdt in dat argon gas niet gevaarlijk, brandbaar, explosief of giftig is. Wel heeft argon gas een zuurstof verdrijvende functie, dit zal uiteindelijk leiden tot een verstikking. Het argon gas is aangetoond door het te scheiden van water, zuurstof, koolstofdioxide, stikstofgas en andere gassen. Daardoor kan je argon gas goed mengen met een van deze gassen. Argon gas wordt meestal gebruikt in industriële branches en laboratoria. Argon is leverbaar in gas- en vloeibare vorm. Vloeibare argon is ontzettend belangrijk voor verschillende industrieën. Het vloeibare argon is een goede en voordelige manier voor het opslaan en vervoeren van argon. Op deze manier is het goedkoper om een grote hoeveelheid argon in te kopen.

De toepassingen van argon

Argon gas wordt veel ingezet om een argonplasma te maken. In dit argonplasma vinden de processen plaats om de metalen te kunnen detecteren. Net zoals het argon gas kent vloeibare argon verschillende toepassingen. Zo maken laboratoria regelmatig gebruik van vloeibare argon bij het uitvoeren van ICP-MS. ICP-MS is een onderdeel van spectrometrie bij het onderzoek naar isotopen in metalen en niet-metalen. Dit is al mogelijk vanaf een lage concentratie. In vergelijking met het AAS is deze methoden veel sneller, gevoeliger en nauwkeuriger. Ook op het moment dat de ICP-MS niet gebruikt wordt, wordt er toch vaak gebruik gemaakt van argon. In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om de optiek van de ICP te spoelen met argon. Dit met het doel om de levensduur van de optiek te verlengen.

Continue Reading

Het opwarmen van de aarde terugdringen

f-gassenverordening

Wat zijn F-gassen?

F-gassen zijn gefluoreerde broeikassen. Deze gefluoreerde broeikasgassen versterken het broeikaseffect heel erg, net zoals de ozonlaag afbrekende stoffen zoals HCKF’s. De afgelopen jaren komt men er pas achter in hoeverre de aardbol aan het opwarmen is. Heel veel bedrijven zijn bezig om het opwarmen van de aarde terug te dringen tot een aantal belangrijke maatregelen te treffen. Een van deze maatregelen is de F-gassenverordening.
In de wetgeving worden zoals net verteld een aantal belangrijke maatregelen getroffen. De F-gassenverordening heeft een bijvul ingevoerd voor HKF koudemiddelen met een GWP hoger dan 25000, deze treed begin 2020 in. Een andere belangrijke maatregel is dat de frequentie van de lekcontroles niet langer wordt bepaald door de inhoud van de koudemiddelen in kilogram.

De nieuwe regeling van de Europese Unie

Momenteel is de F-gassenverordening kracht. Het doel van de verordening van F-gassen is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. De Europese Unie richt zich tegenwoordig namelijk nog beter op het milieu. Er moeten daarom dus minder broeikassen worden uitgestoten. Dit te kunnen realiseren heeft de Europese Unie zich gestort op het F-gassenverordening. Begin 2015 is deze nieuwe regeling in alle EU-landen ingevoerd. In dit besluit staat alle informatie over het op de markt brengen van HFK’s en de bijbehorende kwantitatieve limieten hiervan. Naast dit bestaan er voorwaarden met betrekking tot de apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Meer weten over F-gassenverordening?

De nieuwe verordening is van toepassing op alle gefluoreerde gassen (HFK’s), zwafelhexafluoride, perfluorkoolstoffen en mengsels waarvan een stof op de lijst staan. Er zijn een aantal broeikasgassen die veel voorkomen, denk hierbij aan: waterdamp, methaan, koolstofdioxide, polyfluorkoolwaterstof, lachgas, chloorfluorkoolstofverbinding en zwavelhexafluoride. Als je niet precies weet welke gassen onder F-gassenverordening vallen, dan is het verstandig om contact op te nemen met een gasspecialist. Deze gasspecialist kan je van de juiste antwoorden voorzien.

Continue Reading

Vloeibare stikstof wordt veel gebruikt bij MAP verpakken

vloeibare-stikstof

Wat is MAP verpakken?

Vloeibare stikstof wordt veel gebruikt bij het MAP verpakken. Voordat we gaan behandelen waarom vloeibare stikstof veel gebruikt wordt bij MAP verpakken, is het goed om even stil te staan bij de betekenis van MAP verpakken. MAP verpakken staat voor het verpakken onder een beschermende atmosfeer. Dit voorkomt dat bacteriën niet bij het product kunnen komen om het te bederven. Elk gas dat hierbij wordt gebruikt werkt bacterieremmend. Doordat het gas bacterieremmend werkt zal de houdbaarheid van uw producten worden verlengd. De meest voorkomende gassen die bij MAP verpakken gebruikt worden zijn: koolstofdioxide, stikstof en zuurstof.

Stikstof bij MAP verpakken

Een gassoort dat vele gebruikt wordt bij MAP verpakken is zuurstof. Hoewel zuurstof een chemische afbraak veroorzaakt, zorgt zuurstof er wel voor dat gesneden vlees zijn natuurlijke kleur behoudt. Dit is ook erg belangrijk. Vloeibare stikstof is een uitstekende vervanger van zuurstof. Vloeibare stikstof kan worden ingezet om oxidatie tegen te gaan en schijnvacuümeffect te voorkomen. Als je zou kunnen kiezen tussen zuurstof of vloeibare stikstof dan is vloeibare stikstof een betere variant. Simpelweg omdat vloeibare stikstof meer voordelen met zich mee brengt ten opzichte van zuurstof.

Wat is vloeibare stikstof ook al weer?

We hebben het net al even gehad over vloeibare stikstof die gebruikt wordt bij MAP verpakken, maar wat is vloeibare stikstof eigenlijk? Vloeibare stikstof wordt veel gebruikt in veel branches en voor verschillende toepassingen. Het overstappen van vloeibare stikstof gebeurt in open dewarvaten. In de voedselindustrie staat stikstof bekend als E941. Dit E-nummer is een goede stabilisator dat geen schadelijke werking heeft op de menselijke gezondheid. Ook staat stikstof bekend als een N-nummer, namelijk N2. Deze vloeistof komt bij het merendeel van onze atmosfeer voor en zorgt voor belangrijke bouwstoffen voor alle organismen. In de natuur wordt vloeibare stikstof opgenomen in een zout vorm.

Continue Reading

Veel branches maken gebruik van industriële gassen

industriële-gassen

Veel verschillende branches..

Industriële gassen worden in veel verschillende branches geconsumeerd. Zo kunnen producenten in laboratoria industrieel gas nodig hebben. Tevens worden industriële gassen gebruikt tijdens het lasproces, dit maakt het mogelijkheid om verschillende lastechnieken te kunnen uitvoeren. Ook de producenten in de voedselindustrie maken veel gebruik van dit gassoort. Overige branches kunnen de industriële gassen ook nodig hebben tijdens de productie.

Maar wat zijn industriële gassen precies?

Industriële gassen zijn een verzameling van gassen die speciaal worden geproduceerd voor verschillende toepassingen in industriële processen. De productie van industrieel gas maakt deel uit van de chemische industrie. Het gassoort kent een aantal verschillende industriële gassen, namelijk: stikstofgas, argon, zuurstofgas, waterstofgas, helium, koolstofdioxide en acetyleen. Geproduceerde zuurstofgas wordt buiten de industrie ook nog gebruik voor medische processen. De industriële gassen omvat de productie van deze gassen en het fabriceren en aanleveren van technieken en installaties voor de productie en het gebruik. Omdat de meeste industriële gassen in een vloeibare vorm wordt verkocht en getransporteerd, spreek je veelal van een vloeibaar industrieel gas. Als je geïnteresseerd bent in industriële gassen, dan is het aan te raden om deze af te nemen bij een gasspecialist. De missie en visie zullen uitleggen waarom dit een verstandige keuze is.

Missie en visie van en gasspecialist

Een gasspecialist richt zich op het bieden van de juiste oplossingen met betrekking tot het leveren van gassen en koudemiddelen met daarbij behorende uitrustingen. Deze gasspecialist maakt Nederland productiever en duurzamer. Dit kunnen wij realiseren door te werken met hoogwaardige producten en de allerbeste service. De visie wordt samengevat in drie kernbegrippen. Het eerste kernbegrip is vitaliteit, hiermee wordt bedoeld dat zij hun werk met enthousiasme in een omgeving waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. Het tweede kernbegrip is alertheid. Zij zijn namelijk voortdurend alert op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Zij vinden het welzijn van hun klanten heel belangrijk. Ten slotte is betrokkenheid het derde kernbegrip. Zij streven namelijk naar een duurzame relatie met hun klanten, deze band is opgebouwd uit waardering en vertrouwen.

Continue Reading

Opzoek naar gas? Schakel een gasspecialist in!

gasspecialist

Wat is een gasspecialist?

De naam zegt het al. Een gasspecialist is een bedrijf die gespecialiseerd is in het produceren, aanbieden en vervoeren van verschillende soorten gassen. Een gas is een van de aggregatietoestanden waarin materie zich kan bevinden. In een gas hebben moleculen van een stof zoveel warmte opgenomen dat ze los van elkaar gaan bewegen en zich verspreiden in de ruimte die beschikbaar is. Een type gas in evenwichtstoestand heeft in die ruimte overal gelijke dichtheid, druk en temperatuur. Elke stof kan in een gastoestand voorkomen, mits het voldoende verwarmd wordt en onder voldoende lage druk staat. Een gas kan voor verschillende toepassingen gebruikt worden. Over het algemeen komt er voor iedere toepassing een speciaal gas in aanmerking.

Wat doet een gasspecialist?

Zoals eerder vermeld is produceert, vervoert en biedt een gasspecialist verschillende gassoorten aan. Bij een gasspecialist werken verschillende mensen, denk hierbij aan: technici, ingenieurs, analisten en medewerkers in de binnen- & buitendienst. Al deze medewerkers zijn in staat om met kennis, kunde en perfectie precies de juiste, innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Deze mensen kunnen jouw onderneming een voorsprong bieden op jouw concurrenten. Tevens is de gasspecialist gericht op het bieden van de juiste oplossingen met betrekking tot het leveren van gassen met daarbij behorende prestatie-verbeterende materialen, uitrusting en technologie.

De kernbegrippen van een gasspecialist

Een gasspecialist staat bekend om een aantal kernbegrippen. Neem bijvoorbeeld alertheid, vitaliteit en betrokkenheid. Een gasspecialist is alert op nieuwe ontwikkelingen in het gasgebied. Vitaliteit en enthousiasme in een omgeving met ruimte voor nieuwe initiatieven. Met hoogwaardige producten en een goede service is een gasspecialist instaat om een onderneming productiever en duurzamer te maken. Dus ben jij opzoek naar een bepaald gassoort? Neem dan contact op met een gasspecialist en laat je informeren over de verschillende mogelijkheden en toepassingen van het betreffende gassoort.

Continue Reading