Het opwarmen van de aarde terugdringen

f-gassenverordening

Wat zijn F-gassen?

F-gassen zijn gefluoreerde broeikassen. Deze gefluoreerde broeikasgassen versterken het broeikaseffect heel erg, net zoals de ozonlaag afbrekende stoffen zoals HCKF’s. De afgelopen jaren komt men er pas achter in hoeverre de aardbol aan het opwarmen is. Heel veel bedrijven zijn bezig om het opwarmen van de aarde terug te dringen tot een aantal belangrijke maatregelen te treffen. Een van deze maatregelen is de F-gassenverordening.
In de wetgeving worden zoals net verteld een aantal belangrijke maatregelen getroffen. De F-gassenverordening heeft een bijvul ingevoerd voor HKF koudemiddelen met een GWP hoger dan 25000, deze treed begin 2020 in. Een andere belangrijke maatregel is dat de frequentie van de lekcontroles niet langer wordt bepaald door de inhoud van de koudemiddelen in kilogram.

De nieuwe regeling van de Europese Unie

Momenteel is de F-gassenverordening kracht. Het doel van de verordening van F-gassen is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. De Europese Unie richt zich tegenwoordig namelijk nog beter op het milieu. Er moeten daarom dus minder broeikassen worden uitgestoten. Dit te kunnen realiseren heeft de Europese Unie zich gestort op het F-gassenverordening. Begin 2015 is deze nieuwe regeling in alle EU-landen ingevoerd. In dit besluit staat alle informatie over het op de markt brengen van HFK’s en de bijbehorende kwantitatieve limieten hiervan. Naast dit bestaan er voorwaarden met betrekking tot de apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Meer weten over F-gassenverordening?

De nieuwe verordening is van toepassing op alle gefluoreerde gassen (HFK’s), zwafelhexafluoride, perfluorkoolstoffen en mengsels waarvan een stof op de lijst staan. Er zijn een aantal broeikasgassen die veel voorkomen, denk hierbij aan: waterdamp, methaan, koolstofdioxide, polyfluorkoolwaterstof, lachgas, chloorfluorkoolstofverbinding en zwavelhexafluoride. Als je niet precies weet welke gassen onder F-gassenverordening vallen, dan is het verstandig om contact op te nemen met een gasspecialist. Deze gasspecialist kan je van de juiste antwoorden voorzien.

Wat je misschien ook interessant vindt