Marketingdiensten via de telefoon

Mobiele marketing is een verzamel van methoden die organisaties in staat stelt om op een interactieve wijze te communiceren en contact te leggen met hun doelgroep via een mobiel apparaat of mobiel netwerk. Op dit moment richt deze wijze zich voornamelijk op de marketingcommunicatie en service. Mobiele marketing in nog steeds in een groeifase en door de steeds sneller wordende mobiele datasnelheden van mobile devices zullen de mogelijkheden van mobiele marketing steeds verder toenemen.

Continue Reading

Goede service op het internet is onmisbaar

Onder service verstaan we wat een onderneming doet voor een klant na de aankoop van een product of dienst, denk hierbij aan: informatievoorziening, hulp bieden bij ingebruikname van dienst of product, het oplossen van eventuele problemen en het inzichtelijk maken van de voordelen van de serviceverlening. Het is belangrijk voor een organisatie om servicedifferentiatie toe te passen en de service aan te passen aan de doelgroep. Online service is heel belangrijk voor bedrijven die veel op het internet actief zijn. De nadruk ligt dus op online service waarbij het contact tussen de klant en de onderneming plaatsvindt via het internet.

Continue Reading

Zonder argon is een product maken erg moeilijk

Argon gas is een edelgas en is aangetoond door het te scheien van zuurstof, stikstof, water en enkele andere gassen. Dit zorgt ervoor dat argon gas goed mengbaar is met andere gassen. De gassoort is in geen enkele vorm gevaarlijk, giftig, brandbaar of explosief. Het gas heeft wel een zuurstof verdrijvende werking, dit kan uiteindelijk leiden tot een verstikking. Veel producenten hebben argongas nodig om hun producten te kunnen maken. Het wordt vooral ingezet als vulgas bij bijvoorbeeld gloeilampen. Ook bij het inertiseren van atmosferen kan argon gebruikt worden. Verder wordt argon veel gebruikt bij het lasproces.

Continue Reading