BKR codering verwijderen is moeilijker dan het lijkt

Een BKR codering is een code die is toegewezen door het Bureau Krediet Registratie. Deze code bestaat uit de letter A of H, in combinatie met een getal. Wil je graag een creditcard, een lening afsluiten of een hypotheek aanvragen? Dan is het wel zo handig als je bij het BKR positief in het systeem staan. Wanneer je een negatieve bkr codering hebt, is de kans dat je aanvraag in behandeling wordt genomen heel erg klein. Een negatief bkr advies is cruciaal, en kan je erg veel nadelen opleveren. Zorg daarom dat je je negatieve BKR code verwijderd.

Welke codes zijn er allemaal?

Zoals net ook al kort werd verteld, bestaat een code van het BKR uit een letter en (eventueel) een nummer. Het gaat hierbij om de letters A en H, en de nummers 1 tot en met nummer 4.

De letters A en H staan voor A Achterstandscode, en H Herstelcode. Achterstandscode houdt in dat er geregistreerd staat dat je achterloopt met je betalingen. Dit wordt vaak na 2 of 3 maand geregistreerd. De letter H van Herstelcode staat voor een achterstrand die volledig is ingelopen. Dit laat zien dat er een achterstand is geweest, maar dat deze ook weer is ingelopen.

De 4 verschillende BKR Coderingen

Code 1 houdt in dat iemand een achterstand heeft qua betalingen, maar dat er wel een regeling is getroffen om dit zo snel mogelijk te kunnen afbetalen. De tweede code staat voor dat de kredieteiser het openstaande bedrag mag opeisen. Dit houdt in dat er beslag kan worden gelegd op verschillende waardevolle spullen.

Codering 3 kan twee verschillende betekenissen hebben. De eerste is een afboeking, en de tweede is een kwijtschelding. De laatste en tevens vierde codering houdt in dat u voor de kredietverstrekking onvindbaar bent. Er is geen woon- of verblijfsplaats bekend en u bent niet te traceren.

bkr-codering

Wat je misschien ook interessant vindt