Welke kosten brengt het outplacement traject met zich mee?

Wordt je op een bepaald ogenblik ontslagen? Dan spreekt het voor zich dat je graag zo snel mogelijk terug aan de slag zal willen gaan. Dat lijkt in de praktijk echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Toch zijn er verschillende zaken die je hierbij kunnen helpen. Eén van deze zaken is het zogenaamde outplacement traject. Wanneer je gebruik maakt van outplacement zal je kunnen vaststellen dat je wordt gecoacht tijdens je zoektocht naar een nieuwe baan. Kies je er uiteindelijk voor om zelf aan de slag te gaan als zelfstandige? Ook in dat geval kan je bij het doorlopen van het outplacement traject rekenen op bijstand. Lijkt dit jou ook wel interessant? Dan is het doornemen van de onderstaande informatie voor jou zeker en vast interessant.

               Wanneer is het outplacement traject voor jou interessant?

Een (dreigend) ontslag ligt in de praktijk zo goed als altijd aan de basis van het opstarten van het outplacement traject. De reden voor dat ontslag kan sterk uiteenlopend zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een reorganisatie. Daarnaast spreekt het voor zich dat ook het gewoon stopzetten van de overeenkomst met je werkgever aan de basis kan liggen van het outplacement traject. In ieder geval zal je kunnen vaststellen dat outplacement zowel voor de werkgever als voor jou als werknemer heel wat interessante voordelen met zich meebrengt.

De werknemer zal bijvoorbeeld niet alleen maar passend advies ontvangen. Daarnaast zal hij of zij ook aanzienlijk sneller een nieuwe job kunnen vinden. Voor de werkgever geldt dan weer dat door het verstrekken van outplacement invulling wordt gegeven aan diens door de wet bepaalde verantwoordelijkheid tot het leveren van goed werkgeverschap. In de praktijk is het vaak zo dat het recht waar de werknemer over beschikt op vlak van outplacement wordt opgenomen in bijvoorbeeld een sociaal plan of in een ontbindingsovereenkomst.

               Hoeveel bedragen de kosten voor outplacement?

Eigenlijk is er aan het outplacement traject slechts één nadeel verbonden. Dit heeft te maken met de kostprijs van outplacement. Voor alle duidelijkheid, outplacement is niet goedkoop. In het merendeel van de gevallen wordt ervoor gekozen om een prestatieovereenkomst af te sluiten. In de praktijk komt dit er op neer dat de outplacement in stand wordt gehouden tot op het ogenblik dat de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden.

Voor de prestatieovereenkomst wordt er dan een vastgesteld bedrag in rekening gebracht. Dit overigens ongeacht de snelheid waarmee de werknemer een nieuwe baan kan vinden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het van groot belang wordt voor het outplacementbureau om goed werk te leveren. Des te eerder men er namelijk in slaagt om voor de werknemer een goede, nieuwe baan te vinden, des te sneller men terug aan de slag kan gaan met een nieuwe klant en dus opnieuw geld kan verdienen.

 

                  Tot 25% van het jaarsalaris

Voor de kostprijs die in rekening wordt gebracht voor outplacement geldt dat ze vaak afhankelijk is van het loon dat de werknemer krijgt. Deze werkwijze is het gevolg van de veronderstelling dat het voor mensen met een hoger salaris lastiger is om een nieuwe baan te kunnen vinden. Je hoeft er in de praktijk in ieder geval niet vreemd van op te kijken dat de prijs van het outplacement traject 25 procent van het jaarsalaris bedraagt met daar bovenop ook nog eens een vast bedrag aan extra kosten. Voor bepaalde bureaus geldt wel dat ze werken met andere afspraken. Zij hanteren dan een vaste prijs of verwerken een maximaal aantal begeleidingsuren in de overeenkomst. Kijk voor meer informatie op www.bewegingveroorzakers.nl.

 

 

Wat je misschien ook interessant vindt