Een merk registeren in de Benelux?

De voorbereiding van een merkregistratie bestaat uit een aantal verschillende stappen. Voor de daadwerkelijke deponering zal eerst worden besproken op welke naam het merk moet worden aangevraagd. Een merk moet een onderscheidend vermogen hebben, anders kan de merkregistratie niet goedgekeurd worden. Tevens mag een merk niet te beschrijvend zijn. Let er dus goed op wat voor een merk je wilt laten registreren in de Benelux. Tevens moet er onderzocht worden of het door jou gewenste merk al eerder in de Benelux is geregistreerd. Met deze resultaten kan worden bepaald of dit merk nog beschikbaar is en of dit geen conflicten oplevert. Vervolgens dient er besproken te worden in welke klassen het merk moet worden gedeponeerd. Het merk moet namelijk in een over meerdere klassen gedeponeerd worden.

Procedure van een merkregistratie

Is het door jou gewenste merk nog beschikbaar en heeft het voldoende onderscheidend vermogen, dan kan de procedure van de merkregistratie beginnen. Door een spoedregistratie wordt jouw merk eerst twee maanden gepubliceerd voordat het echt wordt ingeschreven. Binnen deze twee maanden kunnen derden een bewaar tekenen tegen de merkregistratie. Op het moment dat hier geen sprake van is, dan wordt het merk wel ingeschreven bij het Benelux-merkenregister. Op dat moment mag je jezelf een merkhouder noemen. Van het merkenbureau ontvang je dan een bewijs of certificaat van jouw merkinschrijving en is jouw merk officieel beschermd tegen inbreuk van derden.

De geldigheid van een merkregistratie in de Benelux

Een merkregistratie is tien jaar geldig. Het merkenbureau zal je tijdig een bericht geven wanneer dit tien jaarstermijn afloopt. Je kunt het merk vervolgens weer elke tien jaar laten verlengen. Het is ook mogelijk dat een merk wordt vervallen. Dit kan op het moment als je het merk de gedurende vijf jaar niet gebruikt of nog niet in gebruik hebt genomen. Ook kan het recht op een merk vervallen als het merk door jouw schuld of nalaten verandert in een soortnaam of doordat een merknaam na registratie misleidend is geworden.

Wat je misschien ook interessant vindt